Sporazum sa Krajnjim korisnikom, Pravila i Uslovi korišćenja, Politika privatnosti

Molimo vas, pažljivo pročitajte ove odredbe i uslove!

(ažurirano 01. Novembar, 2021.)

Ukratko

Vlasnik ovog sajta je BINIS ALPHA doo Stara Pazova, Srbija (u daljem tekstu ”Binis”, BINIS ALPHA”, ”Centar9402”). Partner vlasnika sajta je TILLYART LINE doo (u daljem tekstu ”partneri”). Veb lokacija (u daljem tekstu “veb lokacija”, ”Centar9402”,  ”BINIS ALPHA”, ”sajt”, veb sajt”) ima naziv domena trznicentar9402.com. Brend ime je ”Centar9402” i ”Center9402”. Bilo kakva upotreba ovog veb sajta u celini i/ili delimično i/ili brend imena bez pisane dozvole vlasnika ili njegovih partnera je u suprotnosti sa ovim dokumentom i upotreba se smatra lažnom i prevarom. Vlasnik veb lokacije ima pravo da spreči korišćenje svakog korisnika bez davanja ikakvog razloga, bez prethodnog obaveštenja korisniku. Ovaj dokument je ugovor između vlasnika veb lokacije i svakog pojedinačnog korisnika koji reguliše prava i obaveze vezane za korišćenje veb lokacije. Dokument se odnosi na odnose između posetilaca veb lokacije i Binis, njegovih partnera, kao i na reklamiranja i prodaje robe i/ili usluga preduzeća sa kojima vlasnik veb lokacije ima ugovor ili sporazum o poslovnoj saradnji.

Prava na posetu veb lokacije Centra9402 imaju samo osobe starije od 18 godina. Veb lokacija objavljuje informacije o robi i uslugama koje su ponuđene na prodaju od Centra9402, od treće strane i u ime i za račun prodavca i proizvođača. Prikazivanje informacija o robi/uslugama na sajtu ne predstavlja ponudu sajta i/ili vlasnika sajta za zaključivanje ugovora o prodaji, već samo poziv za ponudu pod objavljenim uslovima. Predlog za zaključivanje ugovora podnosi Korisnik lokacije pritiskom na dugme pod nazivom ”Dodaj u korpu”, "Kupi", “Plati”. U slučaju da korisik pritisne dugme ”Dodaj u korpu” i da Veb lokacija prihvata korisnički zahtev, korisnik ima ugovornu obavezu da plati cenu koja je navedena na Veb lokaciji. Plaćanje je elektronskim putem preko interneta, banaka ili drugih finansijskih institucija, na način i pod uslovima koji se obezbeđuju na sajtu.

Troškovi isporuke robe ili kupovine robe ili usluga su na teret korisnika, osim ako nije drugačije rečeno. Korisnik Veb lokacije slaže se da Veb lokacija može slati ponude njegovoj e-pošti. Sajt ima pravo da izmeni ponudu, kao i u okviru ponude da ima posebne ponude.

Vlasnik Veb sajta i/ili Veb lokacije ne odgovara za uslove koji su ponuđeni u reklami i/ili komercijalnoj ponudi dobavljača ili proizvođača ako je ime dobavljača ili proizvođača zapisano na bilo kom delu Veb lokacije. U slučaju da postoji veza sa Veb lokacijom, vlasnik Veb lokacije i/ili Veb lokacija ne može da bude odgovoran u slučaju da kupac trpi bilo kakvu štetu pomoću ove veze.

Vlasnik Veb lokacije ima ekskluzivna autorska prava za Veb lokaciju i sve pojedinačne elemente koji je čine kao što su tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci, logotip i baze podataka. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela Veb sajta ili celine, bez prethodne pismene dozvole koju je izdao vlasnik sajta kao ekskluzivni nosilac autorskih prava, smatra se da je kršenje autorskog prava vlasnika na Veb strani i podleže žalbi nadležnom sudu u Beogradu. Veb lokacija sadrži elemente na kojima su ekskluzivna autorska prava partneri Centra9402. Druge i Treće strane će imati potpunu odgovornost za sadržaj koji poseduju autorska prava, bez obzira na vrstu sadržaja koji se nalazi na lokaciji. Pitanjima koja nisu regulisana odredbama ovog dokumenta se primenjuju odredbe o obavezama i odnosima Republike Srbije. U slučaju spora, nadležan je Privredni sud u Beogradu.

Ugovor sa Krajnjim Korisnikom i Pravila i Uslovi korišćenja

Ovaj korisnički ugovor i uslovi/uslov za korišćenje ("uslovi" ili "termin") opisuju uslove i pravila koji se primenjuju na vaš pristup i korišćenje Veb lokacija na sledećim domenima i/ili nazivima tillystoreline.com, BINIS ALPHA.com, trznicentar9402.com, tilistore.com, etsy.com/centar9402, fb stranice koje su kreirane pod brend imenom Centar9402 (bilo gde u tekstu "lokacija", "lokacije", “vebsajt”, “vebsajt”, “veb lokacija”, “veb lokacija”, “Centar9402”, “BINIS ALPHA”, ”Binis”, ”BINIS ALPHA”).  Ovaj dokument je zakonski obavezujući sporazum između vas kao korisnika lokacija (naziva se "vi", “vaš", “član”, "korisnik", ”posetilac”, ”gost”  u daljem tekstu) i entiteta BINIS ALPHA doo (koji se u ovom ugovoru u daljem tekstu naziva "mi", "naš", "BINIS ALPHA", “Centar9402”, “tilistore”, “tillystoreline”, “trznicentar9402”, ”binis alpha”, ”binis”, ”tillyart line”, ”tillyartline” sa ili bez dodatka “.com”).

prihvatanje termina

Ako zapčnete čitanje i/ili pročitate ovaj dokument, prihvatate usluge koje pruža Binis ("usluga", “servis”, “članstvo”) u obliku, količini koji su diskreciono pravo Binis. Slede odredbe i uslovi ("Pravila i uslovi”, “ugovor") između vas Korisnika i BINIS ALPHA doo pod kojim vam Binis nudi pristup servisu preko Veb lokacija identifikovanih od strane Centra9402. Ovaj ugovor se odnosi na registrovane korisnike, posetioce i goste veb lokacije Binis ("korisnici"). Otvaranjem/kreiranjem naloga, pravljenjem uplate, kupovinom ili na drugi način, vi postajete član. Vaš ugovor je sa BINIS ALPHA doo iz Srbije. Korišćenje i upotreba usluge ukazuje na to da ste pročitali, razumeli i da bezuslovno prihvatate ceo ovaj dokument i navedene termine i uslove. Ako ne prihvatate sve odredbe i uslove, nemojte koristiti ovu uslugu. Dovršenjem procesa registracije i klikom na dugme "slažem se", potvrdili ste da dajete saglasnost da budete vezani ovim ugovorom i pravilima i uslovima korišćenja na lokaciji. Uslovi koji nisu definisani u ovom ugovoru imaju isto značenje kao i oni koji su sadržani u uslovima upotrebe i drugim dokumentima objavljenim na veb lokaciji.

Ako korisnik izabere da pristane na uslove ovog ugovora kada kreira nalog ili pritiskom na dugme “Dodaj u korpu”, on/ona/ono će se posmatrati kao da je ušao u sporazum sa operativnim entitetom Binis i u potpunosti prihvata sve uslove koji su ovde napisani.

Binis može da izmeni ovaj dokument u bilo kom trenutku tako što će objaviti izmenjeni dokument na sajtu bez obaveze pojedinačnog obaveštavanja korisnika. Izmenjen dokument stupa na snagu odmah nakon objave. Ovaj ugovor može biti ažuriran od strane BINIS ALPHA bez ikakvog prethodnog ili naknadnog obaveštenja korisnika. Ažurirana verzija će stupiti na snagu prilikom objavljivanja na bilo kom delu veb lokacije. Korisnici treba pažljivo da čitaju ovaj ugovor i ispunjavaju relevantne termine pre korišćenja usluge. Ako se korisnik ne slaže sa ovim ugovorom i/ili bilo kojim izmenama, može obavestiti BINIS ALPHA da će otkazati uslugu. Kada korisnik počne da koristi svoj nalog i/ili uslugu, smatra se da je potpuno razumeo i prihvatio svaku stvar ovog ugovora i postao član ("član").

Verifikovan korisnik/kupac su kupci koji su u korisničkom nalogu uneli svoje ime, ime svoje kompanije opciono ako je imaju, adresu, registarski broj kompanije opciono ako imaju kompaniju, kontakt osobu i njihovo radno mesto i koji su provereni i potvrđeni od strane BINIS ALPHA ili nezavisne agencije za verifikaciju u odnosu na relevantne vladine zapise ili druge baze podataka u poslednjih godinu dana. Ovi kupci su možda izvršili određene aktivnosti na BINIS ALPHA platformi u prošlosti, uključujući, ali ne ograničavajući se na stavljanje porudžbina preko interneta. Korisnik može biti zabranjen i može mu biti ukinut korisnički nalog ako je slao neželjene poruke i informacije, raspitivao se o zabranjenim proizvodima, imao neovlašćeno i protivpravno delovanje protiv bilo koga i slično, govor mržnje po bilo kom osnovu i drugo što nije u skladu sa zakonom, etičkim kodeksima i moralom.

Vaše korišćenje sajtova i usluga, softvera i proizvoda (kolektivno "usluga", “servisa” u daljem tekstu) podleže pravilima i uslovima koji se nalaze u ovom dokumentu, kao i smernicama za privatnost i svim drugim pravilima i smernicama lokacija koje BINIS ALPHA mogu objaviti i/ili saopštati s vremena na vreme. Ovaj dokument i takva druga pravila i smernice lokacije kolektivno se nazivaju "termini".  Pristupom lokacijama ili korišćenju usluga, prihvatate da  budete vezani svim ovim dokumentom. Nemojte koristiti usluge ili lokacije ako ne prihvatate čitav ovaj dokument.

Ne možete da koristite usluge i ne možete da prihvatite uslove ako: nemate pravne godine da bi formirali obavezujući ugovor sa BINIS ALPHA, ili vam nije dozvoljeno da primate usluge u skladu sa zakonima Srbije ili drugim zemljama/regionima, uključujući državu/region u kojem ste trenutno ili od kojih koristite usluge.

Priznajete i slažete se da BINIS ALPHA može izmeniti bilo koji deo ovog dokumenta u bilo kom trenutku. Ako nastavite da koristite usluge ili lokacije, slažete se da će se izmenjen dokument primeniti na vas.

Ako je BINIS ALPHA objavio ili obezbedio Prevod verzije ugovora o krajnjim korisnicima i ovaj dokument na engleskom jeziku, slažete se da je taj prevod obezbeđen samo zbog pogodnosti i da će verzija engleskog jezika upravljati vašim korišćenju usluga ili lokacije ukoliko verzija ovog dokumenta na srpskom jeziku nije prisutna.

Možda ćete biti obavezni da prihvatite poseban ugovor ili dokument, bilo da na mreži ili van nje, sa BINIS ALPHA ili sa partnerima u svakoj usluzi ("dodatni sporazumi"). Ako postoji neusaglašenost ili nekonzistentnost između termina i dodatnog sporazuma, dodatni sporazum će imati prednost u odnosu na uslove ali koji su isključivo u vezi sa tom uslugom iz dodatnog sporazuma. Uslovi se ne mogu drugačije menjati i niko drugi osim BINIS ALPHA.

Morate se registrovati kao član ("član") na lokacijama da biste pristupili i koristili neke usluge. Dalje, BINIS ALPHA zadržava pravo, bez prethodnog obaveštenja, da ograniči pristup određenim uslugama ili funkcijama koje se koriste u uslugama.

Usluga ili bilo koje funkcije u okviru usluge mogu da se razlikuju za različite regione i zemlje. Ne postoji garancija za oblik, zastupljenost usluge, karakteristiku, funkciju, vrstu i meru usluge ili funkcije koje će biti dostupne korisnicima. BINIS ALPHA može da delimično ili potpuno ograniči limit usluge, zabrani ili kreira drugačiji nivo pristupa i korišćenja bilo koje usluge ili bilo koje funkcije u okviru usluge u odnosu na različite korisnike. BINIS ALPHA može da pokrene, promeni, nadograđuje, nametne uslove, suspenduje ili zaustavi bilo koju uslugu ili bilo koju funkciju u okviru usluga bez prethodnog obaveštenja, osim u slučaju usluge zasnovane na naknadi, gde takve promene neće značajno negativno uticati na korisnike koji plaćaju plaćanje u uživaju u tom servisu. Neki delovi usluge mogu obezbediti partneri BINIS ALPHA u ime BINIS ALPHA.

Kao uslov za pristup lokacijama ili uslugama, prihvatate da ćete se povinovati svim važećim zakonima i propisima prilikom korišćenja lokacija ili usluge. Zabranjeno je i ne prihvatate kopiranje, reprodukciju, preuzimanje, ponovno objavljivanje, prodaju, distribuiranje ili ponovnu prodaju bilo kojeg dela usluge ili bilo koju informaciju, tekst, slike, grafike, video klipove, zvukove, kataloge, datoteke, baze podataka ili rasporede, itd., nećete reprodukovati, preuzimati, prevoditi ili na drugi način koristiti bilo koji deo lokacije u svrhu rada i poslovanja drugih kompanija, pravnih i fizičkih lica, bilo gde u svetu, a koje se takmiče sa BINIS ALPHA ili su konkurencija. Zabranjeno je komercijalno eksploatisanje lokacije ili bilo kog dela lokacije. Zabranjeno je korišćenje bilo kog sadržaja ili materijala na lokacijama za bilo koju svrhu koja nije izričito dozvoljena u uslovima.

Morate da pročitate smernice za privatnost i prihvatate uslove politike privatnosti i prihvatate korišćenje ličnih informacija o vama u skladu sa smernicama za privatnost. BINIS ALPHA može dozvoliti korisnicima da pristupe proizvodima ili uslugama koje nude nezavisne strane preko hiperveza u obliku linkova, veze sa programima, reklamne transparente, kanala ili na drugi način, API ili na neki drugi način na Veb lokacijama nezavisnih proizvođača. Upozoreni ste da čitate takve Veb lokacije i uslove i/ili polise privatnosti pre korišćenja linkova lokacije. Prihvatate da BINIS ALPHA nema kontrolu nad Veb lokacijama nezavisnih proizvođača, ne nadgleda takve Veb lokacije i ne može biti odgovoran ili podložan bilo kome za takve Veb lokacije ili bilo koji sadržaj, proizvode ili usluge koje su dostupne na takvim Veb lokacijama.

Slažete se da ne preduzimate nikakve korake da biste potkopali integritet računarskih sistema ili mreža i/ili bilo kog drugog korisnika, niti da biste dobili neovlašćeni pristup takvim računarskim sistemima ili mrežama BINIS ALPHA. Dodeljujete nepozivu, neprekidnu, svetsku, nedeljivu licencu Centru9402 za prikazivanje, prenošanje, distribuciju, reprodukciju, objavljivanje, dupliranje, prilagođavanje, menjanje, prevođenje, i druge modifikacje vaših radova i aktivnosti da može na neki drugi način koristi delimičan ili celokupan Korisnički sadržaj u bilo kom obliku, mediju ili tehnologiji koji je sada poznat ili nije trenutno poznat i za bilo koju svrhu koja može biti korisna za rad lokacije, pružanje usluga i/ili poslovanje korisnika. Vi potvrđujete Centru9402 da imate sva prava, moć i autoritet neophodan da bi se odobrile gore pomenute dozvole.

Korisnički nalozi članova-ugovor o članstvu

Korisnik mora biti registrovan na lokaciji da pristupi ili koristi neku uslugu ("član"). BINIS ALPHA može da otkaže, prekine nalog korisnika ili odbaci zahtev korisnika za registraciju iz bilo kog razloga.

Član se slaže da sve aktivnosti koje se javljaju pod vašim nalogom, uključujući bez ograničenja, promocija bilo kog preduzeća ili informacija o proizvodu, marketing aktivnosti, prihvatanje dodatnih sporazuma ili pravila, pretplate na dodatne usluge, slanja e-poruke koristeći nalog e-pošte ili slanje SMS-a se smatraju dozvoljenem od strane člana.

Član se obavezuje da štiti BINIS ALPHA, filijale, zastupnike, zaposlene, agente i predstavnike protiv bilo kakvog gubitka ili štete (uključujući, ali ne ograničavajući se na gubitak profita), kao rezultat višestruke upotrebe vašeg naloga. Član se takođe slaže da u slučaju višestrukog korišćenja naloga od strane više osoba kojima je član dao pristup, Centar9402 ne može da održi bezbednost vašeg naloga, BINIS ALPHA neće biti odgovoran za gubitak ili štetu koja proističe iz takvog kršenja i ima pravo da obustavi ili prekine nalog bez odgovornosti i obaveza prema članu.

--usluge

Usluga može biti dodata ili izmenjena, ili obustavljena po diskrecijonom pravu BINIS ALPHA. BINIS ALPHA zadržava pravo da naplaćuje deo ili kompletnu uslugu ili bilo koju funkciju ili funkcionalnost usluge u bilo kom trenutku po svom jedinom diskrecionom pravu. Član može odustati od toga pri čemu se njegov nalog deaktivira. Dostupnost svih funkcija u uslugama i transakciji i funkcijama na lokaciji za bilo kog člana može biti uslovljena verifikovanjem identiteta člana i/ili verifikovanjem njegovog bankovnog računa od strane BINIS ALPHA i/ili odobrenim nezavisnim trećim licima.

BINIS ALPHA će izdati ID člana i lozinku (koje će biti izabrano od strane člana tokom registracije) svakom članu za pristup uslugama preko korisničkog naloga tog člana. Svaki član treba da bude isključivo odgovoran za očuvanje poverljivosti njegovog ID-a i lozinke i za sve aktivnosti koje se dešavaju pod ID-ovom člana i lozinkom. Svaki član ovim se slaže da BINIS ALPHA neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu koja proističe iz neuspeha člana da ispuni odredbe ovog odeljka.

BINIS ALPHA zadržava pravo menjanja, nadogradnje, limitiranja ili suspenzije usluge ili bilo kojih srodnih funkcionalnosti ili aplikacija u bilo kom trenutku privremeno ili trajno bez prethodnog obaveštenja. Svi članovi se slažu da ni u jednom slučaju BINIS ALPHA neće biti odgovoran članu ili bilo kojim trećim licima zbog nemogućnosti korišćenja usluge (bez obzira da li zbog poremećaja, promena ili prekida usluge ili na neki drugi način), bilo kakvih kašnjenja, tačnosti, grešaka ili propusta u odnosu na svaku komunikaciju ili prenos ili isporuku svih ili bilo kog dela servisa, ili bilo koju štetu (direktnu, INDIREKTNU, POSLEDIČNU ili neku drugu) koja proističe iz korišćenja ili nemogućnosti korišćenja usluge.

-- Odgovornosti člana

Svaki član garantuje i slaže se da ima punu moć i ovlašćenje da prihvati ove uslove, da odobri licencu i ovlašćenje, da adresa koju je naveo u svom korisničkom nalogu pri registraciji, je glavno mesto poslovanja i/ili stanovanja. U svrhu ove odredbe, filijala ili kancelarija korisnika se neće smatrati odvojenim entitetom i glavno mesto poslovanja će biti smatrano za glavni ured korisnika.

Za člana će biti potrebno da pruži informacije ili materijale o svom entitetu. Svaki član predstavlja i slaže se da su takvi podaci i materijali koji se prosleđuju tokom procesa registracije ili nakon toga u nastavku upotrebe lokacije ili usluge ISTINITI, tačni, trenutni i kompletni, i da će promene biti odmah ažurirane i odmah izmenjene da bi sve informacije i materijali bili tačni, aktuelni i kompletni.

Svaki član koji je kreirao i otvorio korisnički nalog slaže se da pruži istinite, precizne, aktuelne i kompletne informacije o sebi i svoje poslovne reference, što može biti neophodno Centru9402 za održavanje i brze izmene svih informacija kako bi bile tačne, ispravne i kompletne. Svaki član ovim dodeljuje neopozivu, stalnu, svetsku (kroz višestruke nivoe) licencu za korišćenje bez ograničenja autorskih i drugih prava da BINIS ALPHA može da prikaže i koristi sve informacije koje im je dao takav član u skladu sa namenama i postavom u ovom ugovoru.

Kada postanete član, pristajete na uključivanje vaših informacija u bazu podataka kupca i dajete autorizaciju Centru9402 i našim filijalama za deljenje kontakt informacija sa drugim korisnicima ili na neki drugi način korišćenje vaših ličnih informacija u skladu sa smernicama za privatnost.

Svaki član dalje predstavlja, garantuje i slaže se da će korisnički sadržaj koji on prosledi ili prikaže biti istinit, tačan, potpun i zakonski. Nesme biti lažan, obmanjujući ili prevaran. Ne sadrži informacije koje su klevetničke, libelozne, preteće ili uznemiravaju, vulgarne, neprijatne, uvredljive, seksualno eksplicitne ili štetne za maloletnike. Ne sadrži informacije koje su diskriminatorne ili promovišu diskriminaciju zasnovane na rasi, polu, veri, nacionalnosti, invaliditetu, seksualnoj orijentaciji ili dobu. Ne krši pojam i čitav ovaj dokument. Ne krši bilo kakve primenljive zakone i propise (uključujući bez ograničenja te upravljačke kontrole izvoza, zaštitu potrošača, nepravednu konkurenciju ili lažno reklamiranje) ili promociju bilo kakvih aktivnosti koje mogu prekršiti sve primenljive zakone i propise. Ne sadrže nijednu vezu direktno ili indirektno na bilo koju drugu Veb lokaciju koja obuhvata bilo koji sadržaj koji može da prekrši uslove.

Član ne sme da preduzme bilo kakvu akciju koja bi mogla da oslabi integritet sistema povratnih informacija Centra9402, kao što je ostavljanje pozitivnih povratnih informacija za sebe pomoću pomoćnih ID-ova ili preko treće strane ili ostavljajući nepotvrđene negativne povratne informacije za drugog Člana. Svaki član je isključivo odgovoran za sadržaj svoje komunikacije i može se smatrati pravno odgovornim i/ili odgovornim za sadržaj svojih komentara ili drugih materijala ili informacija.

Svaki član se slaže sa svim potrebnim licencama i dozvolama nezavisnih proizvođača da bude isključivo odgovoran za obezbeđivanje bilo kakvih materijala ili informacija koje postavlja na lokaciji ili ovlašćuje BINIS ALPHA da u njegovo ime objavi na lokacijama i ne narušava autorska prava, patent, žig, trgovinsku tajnu ili bilo koju drugu ličnu ili vlasničko pravo bilo koje treće vrste ili je postavljeno sa dozvolom vlasnika takvih prava. Svaki član dalje se slaže da ima pravo i ovlašćenje da prodaje, distribuira ili nudi prodaju za proizvode opisane u materijalu ili informacije koje vrši na lokaciji ili obezbeđuje BINIS ALPHA ili ovlašćuje BINIS ALPHA za prikazivanje.

Svaki član garantuje i slaže se da će aktivnosti nastaviti u skladu sa uslovima i svim primenljivim dodatnim sporazumima. Ne koristi uslugu ili lokaciju da bi prevario bilo koju osobu ili entitet (uključujući prodaju ukradenih artikala, korišćenje ukradenih kreditnih/debitnih kartica). Ne oponaša nijednu osobu ili entitet, pogrešno zastupa sebe ili pripadnost sa bilo kojom osobom ili entitetom. Nije angažovan za phishing. Ne angažuje se ni na jednu drugu nezakonitu delatnost (uključujući bez ograničenja onih koji bi bili krivični krivično delo, daju povećanje građanske odgovornosti, itd.) ili podstiču ili podstaknu bilo kakve nezakonite aktivnosti. Ne uključuju bilo kakve računarske viruse ili druge destruktivne uređaje i kodove koji utiču na oštećenje, ometanje, presretanje bilo kog softvera ili hardverskog sistema, podataka ili ličnih informacija. Ne učestvuju u aktivnostima koje bi inače stvorile bilo kakvu odgovornost za BINIS ALPHA ili naše partnere. Član ne može da koristi usluge i nalog da se angažuje u aktivnostima koje su identične ili slične poslovanju e-Commerce-a koje koristi BINIS ALPHA ili mu je sličan.

Član priznaje i slaže se da BINIS ALPHA odobrava, proverava ili na neki drugi način sertifikuje sadržaj bilo kakvih komentara ili drugih materijala ili informacija koje je napravio neki član. Svaki član je isključivo odgovoran za sadržaj njegove komunikacije i može se smatrati pravno odgovornim ili odgovornim za sadržaj svojih komentara ili drugih materijala ili informacija.

--povrede od strane članova

Ako član narušava bilo kakve uslove, ili ako BINIS ALPHA ima razuman osnov da poveruje da je član prekršio bilo kakve uslove i pravila, BINIS ALPHA će imati pravo da preuzme takve disciplinske akcije koje smatra odgovarajućim, uključujući bez ograničenja: obustavljanje korisničkog naloga člana; obustavljanje ili prekid pristupa bilo kojoj usluzi; sve druge korektivne akcije, disciplinske ili kazne koje BINIS ALPHA može smatrati neophodnim ili odgovarajućim.

Bez limitiranja odredbi iz uslova, član bi bio smatran da krši uslove usled sledećih okolnosti: BINIS ALPHA ima razumnu osnovu da sumnja da je takav član koristio ukradenu kreditnu karticu ili drugi lažni dokument ili davao pogrešne informacije u bilo kojoj transakciji sa kontra partijom; informacije koje je obezbedio član nisu trenutne ili kompletne ili nisu tačne, netačne ili pogrešno navode; BINIS ALPHA veruje da postupci člana mogu izazvati finansijski gubitak ili pravnu odgovornost za BINIS ALPHA ili našim partnerima ili drugim korisnicima.

BINIS ALPHA zadržava pravo da u potpunosti sarađuje sa vlastima, privatnim istražiteljima i/ili povređenim trećim licima u istrazi bilo kakvih sumnjivih kriminalnih ili građanskih zloupotreba. Dalje, BINIS ALPHA može da obelodani identitet i kontakt informacije člana, ako to traži vlada ili organ za sprovođenje zakona, povređena treća strana, ili kao rezultat sudskog naloga ili druge pravne akcije.

BINIS ALPHA ne sme da bude odgovoran za štetu ili rezultate koje proizilaze iz takvih otkrića, a član se slaže da neće doneti nikakvu akciju ili pretenzije protiv BINIS ALPHA za takvo obelodanjivanje. Svaki član se slaže da bezpogovorno zaštiti Centar9402, naše partnere, direktore, zaposlene, agente i predstavnike od svih oštećenja, gubitaka, tvrdnji i obaveza (uključujući pravne troškove na potpunu nadoknadu) koji mogu nastati kao posledica vaše objave, ili prikazivanje bilo kog korisničkog sadržaja, od korišćenja lokacije ili usluge ili od kršenja uslova.

Ako je bilo koji član koristio ukradenu kreditnu karticu ili neke druge lažne ili pogrešno korišćene informacije u bilo kojoj transakciji na mreži, BINIS ALPHA ima pravo da suspenduje ili prekine uslugu i sve pogodnosti prema tom članu bez ikakve nadoknade, i ograničava ili odbija svaku trenutnu ili buduću upotrebu usluge ili bilo koje druge usluge koju može obezbediti BINIS ALPHA.  U vezi sa bilo kojim gore navedenim, BINIS ALPHA može suspendovati ili prekinuti nalog bilo kog člana, na osnovu diskrecionog prava koje ima BINIS ALPHA.

Svaki član se dalje slaže da BINIS ALPHA nije odgovoran i da neće imati nikakve odgovornosti prema korisniku ili bilo koga drugog za bilo koji korisnički sadržaj ili neki drugi materijal koji se prenosi preko sajta, uključujući lažnu, netačnu, pogrešnu informaciju u bilo kom obliku, klevetu, uvredljiv ili ugrožavajući materijal i da rizik od štete od takvog materijala leži u potpunosti na korisniku. BINIS ALPHA zadržava pravo, na trošak korisnika, da preuzme ekskluzivnu odbranu i kontrolu nad bilo kojom materijom inače podložnom iznifikaciji od strane člana, u kom slučaju član mora da sarađuje sa BINIS ALPHA potvrđujući bilo kakvu dostupnu odbranu.

Transakcije između kupaca i BINIS ALPHA na veb lokacijama

Preko tih lokacija BINIS ALPHA obezbeđuje elektronsku Veb platformu za razmenu informacija i zaključivanje prodaje i kupovine proizvoda i usluga na mreži između kupaca i BINIS ALPHA. BINIS ALPHA zadržava pravo ograničiti određene funkcije i funkcije platforme na propisane članove. Svaki član priznaje da u potpunosti preuzima rizike kupovine i prodajnih transakcija prilikom korišćenja lokacije za obavljanje transakcija. Takav rizik uključuje, ali ne i ograničava, pogrešno predstavljanje proizvoda i usluga, lažne šeme, nezadovoljavajućeg kvaliteta, neispunjavanje specifikacija, neispravnih proizvoda, odlaganja prilikom isporuke ili plaćanja, pogrešno izračunavanje troškova, kršenje garancije, kršenje ugovora i elektronskog saobraćaja ("rizici transakcije"). BINIS ALPHA će se truditi i ulagati maksimalne napore da se rizici transakcije svedu na najmanju meru koliko je to u njegovoj moći a odnosi se na pogrešno predstavljanje proizvoda i usluga, lažne šeme, neispunjavanje specifikacija, neispravnih proizvoda, odlaganja prilikom isporuke, pogrešno izračunavanje troškova, kršenje garancije, kršenje ugovora i elektronskog saobraćaja.

Svaki član se slaže da BINIS ALPHA ne sme da bude odgovoran za bilo kakvu štetu, dugovanja, troškove, štete, neprijatnosti, poslovne poremećaje ili rashode bilo koje vrste koje mogu nastati kao rezultat ili u vezi sa svim rizicima transakcije. Članovi su isključivo odgovorni za sve uslove i uslove transakcija sprovedenog, kroz ili kao rezultat upotrebe sajta, uključujući, bez ograničenja, uslove vezane za plaćanje, povraćaj, garancije, isporuku, osiguranje, takse, poreze, zvanje, licence, novčane kazne, dozvole, rukovanje, transport i skladište.

Član se slaže da obezbedi sve informacije i materijale što BINIS ALPHA može zahtevati u vezi sa transakcijama koje su napravljene preko transakcione platforme na lokaciji. BINIS ALPHA ima pravo da ukine ili obustavi račun svakog člana ako član ne obezbedi neophodne informacije i materijale. U slučaju da bilo koji član ima spor sa transakcijom, takav član se slaže da oslobađa i izuzima BINIS ALPHA (i naše agente, filijale, reditelje, oficire i zaposlene) od svih tvrdnji, zahteva, akcija, postupaka, troškova, štete (uključujući bez ograničenja bilo kakva stvarna, posebna, slučajna ili posledična šteta) koja proističe iz ili u vezi sa takvom transakcijom.

Svaki član priznaje da za sve podatke, tekst, softver, muziku, zvuk, fotografije, grafiku, video, poruke ili drugi materijal ("sadržaj"), bez obzira da li je javno ili privatno prenošeno preko diskusione table na sajtu, jedino odgovornost snosi član od koga je sadržaj nastao. To znači da je član, a ne BINIS ALPHA, u potpunosti odgovoran za sav sadržaj koji se otpremi ili objavi preko naših diskusionih tabli i/ili stranica na lokaciji. BINIS ALPHA zadržava pravo brisanja ili uređivanja bilo kakvih objava u svojoj isključivoj diskreciji bez prethodnog obaveštenja.

Svaki član odobrava Centru9402, stalnu, svetsku, nepovratnu, neopozivu licencu (uključujući pravo na podlicencu kroz višestruke nivoe), da koristi, reprodukuje, menja, prilagođava, objavljuje, prevodi, kreira radove, distribuira, objavi i prikaže bilo koji sadržaj (u celini ili delom) dostavljen od člana na lokacijama i/ili slika koje su navedene kao ”slike su informativnog karaktera”. Sve slike na svim stranicama veb sajta i veb lokacije su informativnog karaktera.

--princip iskrene trgovine

Korisnici moraju da poštuju princip dobre vere u sve svoje transakcije (definisane dole) i izvršavaju transakcije kao što je dogovoreno između stranaka u relevantnom ugovoru (u skladu sa dogovoranim datumom, mestom, metodama dostave, rešenjem, proizvodima procedure za inspekciju i prihvatanje, itd.), kako bi se održao tržišni poredak Centra9402.

Kada koristite bilo koju uslugu (uključujući, ali ne ograničavajući se na usluge transakcije) na BINIS ALPHA, korisnici moraju da poštuju sve primenljive zakone i propise, pravila za transakcije ("pravila") i druga pravila objavljena s vremena na vreme na veb lokacijama. Ova pravila se odnose i na BINIS ALPHA korisničke prekogranične transakcije (u daljem tekstu "transakcija").

--ugovor o kupovini prekogranične trgovinske transakcije

BINIS ALPHA obezbeđuje sisteme transakcije na mreži i relevantne tehničke usluge da bi podržile kupce i zaključile transakcije na mreži (kolektivno se nazivaju "usluge"). Kada kupci sprovode transakcije preko interneta, oni moraju da poštuju ta pravila i sporazum o krajnjim korisničkim odnosima i uslove i pravila. Kupac ima obavezu da potvrdi sporazum u pogledu gore navedene transakcije i složi se u dobroj veri sa trgovinskim uslovima tj. broj proizvoda, cena, funkcija proizvoda (npr. specifikacije, materijali), odabranog plaćanja, vreme isporuke, mesto i metode, kao i inspekcija proizvoda i prijema. Da bi se održalo pošteno trgovnsko okruženje i pravilna porudžbina, u odnosu na one ugovore koji su zaključeni u svrhu sticanja nedozvoljenih interesa ili su neistiniti ili nepošteni, BINIS ALPHA može isključiti ili kazniti korisnike i one transakcija i naloge koji su uključeni u takve radnje po svom diskrecionom pravu.

--plaćanje

Nakon što se ugovor potvrdi, kupci bi trebalo da završe proces plaćanja u skladu sa uslovima BINIS ALPHA. Kupac bi trebalo da dovrši plaćanje u skladu sa iznosom plaćanja, načinom plaćanja i navedenim nalozima predviđenom ugovorom. Osim ako nije drugačije predviđeno, regularno dodatne naplate (npr. bankovne takse ili honorare za usluge nezavisnog proizvođača) koji su proistekli u okviru transakcije snosi kupac koji koristi specifične proizvode ili usluge.

--sporovi i posredovanje u transakciji

BINIS ALPHA ima pravo da utvrdi da li da prihvati žalbu u vezi sa relevantnim sporom u skladu sa relevantnim pravilima. U takvom sporu korisnik koji je inicirao žalbu vezano za spor oko transakcije podnosi zahtev. Ako žalba ne obezbedi relevantne prateće dokumente u okviru potrebnog vremenskog perioda ili su prateći dokumenti koji su podneti žalbom nedovoljni za potkrepljene tvrdnje, BINIS ALPHA ima pravo da odbije da prihvati žalbu i zatvori slučaj u skladu sa tim.

Kako BINIS ALPHA nije profesionalna institucija za rešavanje spora i ima ograničen kapacitet da identifikuje dokaze i reši sporove, BINIS ALPHA ne garantuje da će rezultati rešavanja spora ispuniti očekivanja kupca, niti će biti odgovoran na bilo koji način za rezultate rešenja spora.

U slučaju bilo kakvih nedoslednosti među engleskim i srpskim verzijama ovih pravila, krajnjim korisničkim ugovorima i uslovima i pravilima, srpska verzija će prevladati.

--Isporuka

Sve porudžbine se u Srbiji generalno isporučuju putem postexpresa i/ili drugih kurirskih službi i/ili poštanskom uslugom. Međunarodne porudžbine se mogu isporučiti sa međunarodnim kurirom (FedEx, DHL, UPS). Domaće porudžbine se isporučuju sa domaćim kurirom. Po našoj diskreciji, mi ne isporučujemo u poštanske sandučiće. Sva roba će biti poslata na adresu koju daje korisnik i osoba koje naruče bilo koji proizvod/robu/usluge sa veb lokacija. Sve troškove carinskog pregleda (ako postoji) snosi Korisnik ("Kupac", "Korisnik"). Trebalo bi da znate da se carinske politike razlikuju od zemlje do zemlje. Savetujemo svakom kupcu da kontaktira svoju lokalnu carinsku kancelariju za dalje informacije ako su na bilo koji način nesigurni u lokalne dužnosti ili obaveze. BINIS ALPHA može da napiše na veb lokaciji pretpostavljeno i procenjeno vreme isporuke. Mi ćemo uvek nastojati da "spremno za isporuku" bude u periodu napisanom uz proizvod, ali u nekim slučajevima može da varira (predstojeći praznici, oluje, viša sila, itd.). Vlasnik ove lokacije ima ekskluzivno pravo da promeni vreme isporuke za sve proizvode ili usluge bez prethodnog obaveštavanja kupca, a kupac se slaže sa tim. Ako je vaša adresa primaoca izvan Srbije, možda ćete biti podložni uvoznim dužnostima i porezima, koje se nalaze kada isporuka stigne do vaše zemlje. Možemo poslati na drugu adresu koju napišete. Naznačite adresu na koju želite da stavke idu u obrascu porudžbine. Ako postavljate više porudžbina ili jednu porudžbinu za više kupaca i adresa za isporuku, imajte na umu da ćemo isporučiti jednu porudžbinu na jednu adresu. Sve troškove međunarodnog transporta kupac izvan Srbije plaća kupac pre isporuke.

Kupac u potpunosti prihvata da mi nemamo uticaja na vreme isporuke i da mi ne nosimo nikakvu finansijsku ili moralnu odgovornost za moguće odlaganje dostave. Kupac može podneti zahteve za povraćaj bilo kog dela ili punog iznosa koji se plaća u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Gledamo da uvek izađemo kupcu u susret. Kupac prihvata robu i proizvode "kakva jeste" i kako je opisana, što znači da ne može očekivati nerealne osobine robe (na primer, ne može od proizvoda “figurice za tortu” da očekuje da mu one zamene tortu). U nekim slučajevima ne možemo prihvatiti povraćaj robe. Kupac može da zatraži povraćaj novca ako primi robu koju nije naručio. Kupac ne može da zatraži povrat robe ako je u međuvremenu promenio mišljenje i koristio tu robu. Pod korišćenjem robe podrazumeva se i da je otvorio ambalažu u kojoj je roba bila zapakovana.

Faktori kao što su način slanja, kurir ili/i vaša lokacija mogu uticati na vreme isporuke. Vreme “spreman za isporuku” može da varira zbog različitih vremena obrade za različite stavke. Neki neizbežni razlozi mogu da utiču. Kupac bezuslovno prihvata odlaganje od 10 dana nakon planiranog vremena za isporuku. Kupac se slaže da za taj period neće biti zahtevani povraćaj ili suspenzija. Za informaciju o isporuci paketa morate posetiti Veb lokaciju izabranog kurira i slediti uputstva na njegovoj Veb lokaciji. Različiti artikli imaju različite troškove isporuke. Proverite sa kurirom. Morate posetiti Veb lokaciju izabranog kurira da biste videli cene isporuke, zato što se stopa transporta može razlikovati od težine, zapremine i vrednosti pošiljke.

Za kupce izvan Srbije mi možemo da isporučujemo proizvode iz skladišta iz Srbije, SAD, Evrope i Kine u zavisnosti od mesta proizvodnje odabranog proizvoda. Pošto se isporučuje iz različitih skladišta iz različitih zemalja, sa različitim kuririma, sačekajte do 60 (šesdeset) dana pre nego što otvorite spor.

--carine i uvozne takse

Odgovornost je uvek na kupcu da se plate relevantne carinske obaveze. U skladu sa zakonima Republike Srbije i kako nalažu zakoni za domaće i međunarodne kupce i članove dodajemo poreze i PDV ili ne i nismo u sistemu PDV-a. Plaćate cenu na veb lokaciji. Međutim, morate da plaćate poreze ili carinske dažbine na uvezenu robu. Kupac mora da pronađe informacije pre porudžbine. Ako morate da platite uvozne poreze i/ili dodatne carinu i porez na promet, onda morate to da platite kuriru nakon prijema paketa. Kupac je odgovoran za carinu.

--sporazum o korišćenju centra za žalbe

Vlasnik obezbeđuje ovu uslugu na osnovu sledećih termina i uslova. Stranke u ovom sporazumu su korisnici centra za pritužbe (u daljem tekstu "korisnici") i BINIS ALPHA Srbija (u daljem tekstu "BINIS ALPHA", ”Binis”). Centar za žalbu (u daljem tekstu "sistem") – znači program računarskog softvera koji je razvio BINIS ALPHA da bi omogućio korisnicima da se prijave u sistem i prijave nesuglasice o transakciji, informacije o proizvodu za kršenje naše politike, itd. Korisnik – znači bilo koja osoba (da li je pojedinac ili entitet) koji koristi sistem za izveštavanje ili odgovor na žalbe.

Ovaj sporazum obuhvata sva pravila koja je BINIS ALPHA objavio na veb lokacijama. Sva takva pravila formiraju sastavni deo ovog ugovora i imaju isti pravni efekat kao što je osnova ovog sporazuma sadržanog u ovom dokumentu. Kada koristite sistem, korisnik obećava da će prihvatiti i poštovati sva pravila. BINIS ALPHA zadržava pravo da dopuni i izmeni ovaj ugovor i sva povezana pravila po svom diskrecionom pravu s vremena na vreme bez obaveštenja korisnika o promenama. Ako korisnik ne prihvata relevantne promene, trebalo bi da prestane da koristi sistem. Nakon objavljivanja izmenjenog sporazuma, on odmah stupa na snagu. Sva povezana pravila, koja takođe čine deo ovog sporazuma, će stupiti na snagu nakon njihovog objavljivanja. Ako se korisnik prijavi ili nastavi da koristi sistem, smatraće se da je prihvatio izmenjeni sporazum. Ukoliko nije drugačije izričito navedeno, svaki novi sadržaj koji širi pokrivenost sistema ili poboljšava njegovu funkciju podleže ovom ugovoru.

Korisnik bi trebalo pažljivo da pročita ovaj ugovor pre korišćenja sistema. Bez obzira na to da li je korisnik zapravo pažljivo pročitao ovaj ugovor pre korišćenja sistema, sve dok je on kliknuo na dugme "potvrdi" pri dnu stranice porudžbine odnosno korpe, korisnik se smatra da je pristao i ušao u ovaj ugovor i čitav ugovor o krajnjim korisnicima dokumenta.

—uputstva za korišćenje sistema

Kada podnosi žalbu, korisnik mora da dostavi prateće materijale u skladu sa zahtevima sistema, uključujući, ali ne ograničavajući se na formular za žalbe, povezane transakcije i tako dalje. Korisnik garantuje da su informacije i svi materijali koje on prosleđuje istiniti, zakonski, blagovremeni, validni i precizni.

Kada podnosi žalbu, korisnik ima obavezu da pruži ispravne informacije i garantuje valjanost i bezbednost takvih informacija kao e-adresu, broj telefona, adresu itd i da osigura da BINIS ALPHA i stranka koja se žalila mogu kontaktirati sa njim kroz predviđene kontakt informacije. Pored toga, korisnik bi trebalo da pošalje pismeno obaveštenje Centru9402 odmah nakon bilo kakvih promena u relevantnim informacijama.

Kada sistem pokaže uspešno prosleđivanje žalbe, to samo znači da je korisnik dovršio podnošenje žalbe u skladu sa procedurama koje je propisao sistem i da ne sledi obavezno da će BINIS ALPHA prihvatiti žalbu ili nagodbu sa zahteva žalbe.

Kada podnete informacije ispunjavaju standarde žalbe, BINIS ALPHA će odgovarati na žalbu u razumnom periodu. BINIS ALPHA ima pravo da izmeni period odziva u svetlu stvarne situacije. BINIS ALPHA bi prosledio primljene detalje u tužbi tuženoj strani i pitao ga da mu odgovori u razumnom vremenskom periodu. Ako tuženi podnese kontra-argumente, korisnik može da podigne žalbu na nivo spora Centru9402. U bilo koje vreme tokom procesa žalbe, BINIS ALPHA ima pravo da zahteva od korisnika da dopuni bilo kakve informacije ili da pruži bilo koji dodatni materijal u vezi sa žalbom. Nakon dobijanja zahteva za dodatnim informacijama u vezi sa žalbom, korisnik mora blagovremeno da pruži relevantne informacije u skladu sa zahtevima BINIS ALPHA. Ako postoji neuspeh da se to učini, BINIS ALPHA će imati pravo da tretira žalbu kao da nije podneta.

—korisničke deklaracije i garancija

Korisnik garantuje da ima zakonski pravo, podleže zakonu, i ima pravo i sposobnost da podnese pritužbe legitimno. BINIS ALPHA ima pravo da razmisli o tome kako da se nosi sa pomenutim obaveštenjima. Čitava procedura u vezi sa žalbom koja se obrađuje u sistemu je u skladu sa nacionalnim zakonima Srbije, propisima i relevantnim odredbama, kao i svim relevantnim aspektima socijalnih i javnih interesa ili javnog morala. Korisnik se slaže da ne koristi nikakve informacije iz sistema za bilo koju svrhu osim obrade i rešavanja povezanih pritužbi. Korisnik se slaže da prima e-poštu i informacije od BINIS ALPHA i njenih filijala.

—prekid ili promena korišćenja sistema

BINIS ALPHA ima pravo da u bilo kom trenutku prekine svaku upotrebu sistema, bez daljeg obaveštenja za okolnosti koje slede: korisnik krši svaku odredbu ovog ugovora; Svaki materijal koji korisnik podnese za žalbu je lažan ili sadrži bilo šta lažno ili nezakonito; Korisnik izričito ukazuje na njegovu nespremnost da prihvati novi ili korigovani sporazum; Bilo koje okolnosti koje BINIS ALPHA mogu u svom sopstvenom diskrecionom odnosu smatrati potrebnim za prekid upotrebe sistema.

Nakon prekida upotrebe, BINIS ALPHA nema obavezu da zadrži informacije vezane za žalbu posle prekida upotrebe sistema. BINIS ALPHA ima pravo da briše informacije nakon razumnog vremenskog perioda. Bez obzira na način na koji BINIS ALPHA završava korišćenje sistema, BINIS ALPHA zadržava svoje pravo da: zadrži ili ne zadrži korisničku prijavu u evidenciji; Koristi odgovarajuće akcije protiv korisnika koji je prekršio ovaj sporazum ili izvršio bilo kakvo ilegalno ponašanje pre prekida korišćenja sistema.

Korisnik se slaže da BINIS ALPHA može promeniti ili suspendovati deo ili sve funkcionalnosti sistema i korišćenje toga i brisati sve materijalne korisnike koji su prosleđeni sistemu bez obaveštavanja korisnika ili korišćenja korisnika ili nezavisnog proizvođača. Korisnik shvata da BINIS ALPHA mora da održi i/ili može da popravi sistem i/ili njenu povezanu opremu na redovnoj ili vanrednoj osnovi. BINIS ALPHA ne snosi nikakvu odgovornost prema korisniku za bilo kakvo kašnjenje ili suspenziju korišćenja sistema za ove situacije. Ako se korisnik ne slaže sa bilo kojom promenom ovog ugovora, on je slobodan da prestane da koristi sistem. Ako korisnik nastavi da koristi sistem, smatraće se da prihvata sve promene ovog ugovora.

BINIS ALPHA može isporučiti obaveštenje korisniku na stranicama, putem mejlova, kratke poruke ("SMS") ili redovne poruke poštom itd. Smatra se da je korisnik primio obaveštenje sa datumom objavljivanja na neki od gore navedenih načina. Ovaj sporazum će biti tumačen i upravljan zakonima Srbije i svaki spor koji proističe će biti podnet srpskim sudovima.

—Povraćaj & Zamena & Refundacija

Veoma nam je važno da je vaše iskustvo u kupovini pozitivno i zadovoljavajuće. Ako niste zadovoljni kupovinom ili ako je ona stigla oštećena, molimo vas pišite nam i pokušaćemo otkloniti problem što je brže moguće. Zamena, povraćaj, refundacija proizvoda se vrši u skladu sa zakonom o zaštiti potrošača. Svi proizvodi koje poruči kupac se prave namenski za tog kupca nakon njegove potvrde porudžbine. Korisnik može besplatno da zameni proizvod, samo ako je po našoj pogrešci dobio pogrešan proizvod, a u roku od 24 sata od dobijanja proizvoda sa prethodno pisanom primedbom. Posle isteka tog perioda, smatra se da kupac nema nikakve primedbe na proizvod i da je odlučio da ga zadrži. Kupac se slaže i neće tražiti povraćaj novca ako boje na proizvodu koji je dobio nisu potpuno identične sa bojama na slikama proizvoda na Veb lokaciji. Boje se mogu razlikovati zbog rezolucije i kvaliteta monitora i drugih tehničkih faktora na Veb lokaciji. Kupac se slaže i prihvata i neće ni pod kojim okolnostima tražiti povraćaj novca ako se dimenzije proizvoda razlikuju do 5% (petprocenata) dimenzija ispisanih na sajtu proizvoda.

Da biste imali pravo na povraćaj, vaša stavka mora biti neiskorišćena i u istom stanju koje ste dobili. Proizvod mora biti u originalnom pakovanju. Proizvod mora da ima fakturu kao dokaz o kupovini. Kada dobijemo proizvod nazad, pregledaćemo ga i obavestiti vas da smo dobili vraćeni proizvod. Obavestićemo vas o statusu refundiranja nakon što pregledamo proizvod i njegovu ambalažu. Ako vaš povraćaj bude odobren, pokrenućemo povraćaj sredstava na vašu karticu (ili originalnom načinu plaćanja). Povraćaj sredstava ćete dobiti u roku od trideset radnih dana.

Vi ste odgovorni za plaćanje sopstvenih troškova za vraćanje vašeg predmeta. Troškovi isporuke su nepovratni. Ako primite povraćaj sredstava, troškovi povraćaja isporuke biće odbijeni od povraćaja sredstava. Ako imate pitanja o tome kako da nam vratite proizvod, kontaktirajte nas. Kupac može da promeni plaćenu porudžbinu za drugui proizvod sa istom ili višom vrednošću (ako je veća vrednost nove porudžbine, kupac mora da plati te razlike u novcu) bez penala samo za 12 časova nakon što dobijemo plaćenu poružbinu. Ako kupac želi da zameni proizvod nakon prijema proizvoda, zbog svog ličnog razloga, mora da nas kontaktira i odluka je diskreciono pravo Centra9402, ali je kupac odgovoran za troškove isporuke za oba proizvoda (artikal od kupca do Centra9402 i drugog od Centra9402 do kupca) i imamo pravo da zadržamo do 50% vrednosti artikla. Da bi razmenio stavku ili promenili plaćeni porudžbinu, kupac mora da nas obavesti putem e-pošte. Ta roba nam mora biti vraćena neotvorena u roku do 7 dana nakon otkazivanja i mora biti primljena u Centru9402 neotvorena i zapečaćena u svom originalnom pakovanju u stanju pogodnom za ponovnu prodaju. Ne možemo da razmenimo otvoreni proizvod ili otvorenu ambalažu. Vraćena roba treba da nosi originalnu fakturu. U skladu sa Zakonom, proizvodi koji su jestivi i proizvodi koji su namenski pravljeni za kupca se ne mogu vraćati. Obratite pažnju da carina može da otvori i proveri paket.

Nakon što predate proizvod kuriru, na osnovu opcije koju koristite za isporuku, možete ili ne dobiti broj za praćenje preko e-adrese koju ste nam dali. Od vremena kada kurir dobije proizvod od nas, taj proizvod je u odgovornosti kurira. Ako isporuka ne uspe jer je adresa koju je obezbedio kupac netačna ili nepotpuna, a artikal se vrati nazad Centru9402, obavestićemo vas i pitati za vašu pravu adresu i poslati vam ponovo na vaš trošak ili u dogovoru sa vama nećemo poslati ponovo i vratiti 50% cene proizvoda. Ako je kupcu potreban proizvod, mora da plati troškove isporuke i mi ćemo je ponovo isporučiti na pravu adresu. Ako isporuka ne uspe, a stavka nam ne bude vraćena, ne možemo da vratimo povraćaj. Ako se proizvod zadrži na carini, kupac je zadužen za carinske troškove.

—porudžbina

Ako plaćanje porudžbine još uvek nije obavljeno, kupac može otkazati klikom na dugme "Otkaži porudžbinu" na nalogu kupca. Ako porudžbina nije plaćena za dva dana, biće automatski otkazana. Ako se porudžbina otkaže u roku od 12 sati od plaćanja, vratićemo vam sredstva u smanjenoj količini bankarske tarife i transfera. Ako se porudžbina otkaže u roku od 12-24 sata od plaćenog naloga, vratićemo 50% sredstava u iznosu od novčanih naknada i transfera. Nakon 24 časa od plaćene porudžbine a za proizvod koji nije u povraćaju, kupac ne može da otkaže porudžbinu, kupac ne može da traži povraćaj naplate dok je roba u tranzitu. Isporučene porudžbine nije moguće otkazati.

Povraćaj proizvoda je prihvatljiv u roku do 14 dana nakon što dobijate paket ali samo za proizvode koji nisu jestivi i koji nisu namenski urađeni/proizvedeni za tog kupca. Prvo klijent mora da nas kontaktira i objasni nam razlog povraćaja proizvoda. Mi ćemo vratiti novac u punom iznosu bez troškova transporta za isporuku predmeta ka vama i od vas ka nama. Proizvod mora biti neiskorišćen u originalnom pakovanju. Period povraćaja novčanih sredstava kupcu je 30 radnih dana.

Za refundacije potreban nam je red br. artikal, fotografija oznake isporuke na originalnom paketu. Oštećeni proizvod se ne može vratiti bilo da je oštećenje nastalo kod kupca ili od strane trećeg lica. Svi vraćeni artikli moraju biti u potpuno novom stanju, neiskorišćeni. Proizvodi koji su napravljeni isključivo za kupca (npr. logotip kupca na artiklu) ne mogu biti vraćani/otkazani/ponovo finansirani u svakom slučaju. Za proizvod koji je napravljen specijalno i posebno za kupca ne može se koristiti u opciji za mogućnost povratka troškova predmeta. Za jestive proizvode ne može se tražiti povrat sredstava.

 Politika privatnosti

Veoma ozbiljno razmatmo zaštitu ličnih podataka. Želimo da znate kada snimimo podatke i kako ih koristimo. Svaki put kada posećujete našu stranicu, podaci vaše posete će biti sačuvani i obrađeni u statistikama korišćenja koje su nam dostupne preko našeg Veb provajdera. Ovi podaci nisu vaši lični podaci, tako da ne možemo da utvrdimo ko su korisnici. U pojedinačnom slučaju potrebne su nam lične informacije za određene ponude i usluge. Vaše dobrovoljno date informacije, npr. podaci putem e-pošte, biće korišćeni isključivo za vašu namenu. Ne prodajemo niti iznajmljujemo vaše podatke trećim licima. Imate pravo na ispravku ili brisanje uskladištenih podataka.

Da bi obezbedili usluge za posetioce, koristimo uslugu Google analitike. Kolačići su delovi informacija koje naša Veb lokacija šalje računaru, dok ste vi na lokaciji. To se radi u kombinaciji sa sadržajem same lokacije radi obuhvatanja i skladištenja informacija. Na primer, oni se koriste za skladištenje i obradu identifikatora sesije lokacije. Možete da podesite računar da budete obavešteni svaki put kada se neki kolačić pošalje ili isključi. Ove postavke mogu biti napravljene u vašem pregledaču. Ako onemogućite kolačiće, možda nemate pristup nekim funkcijama koje čine Veb lokaciju efikasnijom, a neke od naših usluga neće ispravno funkcionisati. Za više informacija pročitajte opšte informacije o Google analitici i zaštiti podataka. Ne naplaćuju se veze ka spoljnjim sadržajima, koji se obezbeđuju vezama i koji su naznačeni kao takvi.

Vaše lične informacije možemo deliti sa trećim licima koja nam pružaju usluge, kao što su hosting sajtova, analiza podataka, obrada plaćanja, ispunjavanje porudžbina, informativna tehnologija i povezana infrastruktura, dostava e-pošte, obrada plaćanja kreditnim karticama i drugih sličnih usluga. Vaše lične informacije možemo deliti sa njima tako da oni mogu obezbediti te usluge. U skladu sa važećim zakonima i propisima podelićemo sve potrebne lične informacije koje pružite na našim uslugama radi sigurnijeg obavljanja usluga prema vama. Vaše informacije možemo deliti u drugim ograničenim okolnostima, uključujući i odgovaranje na zahteve vlade ili javnih organa ili na neki drugi način sarađivanjem sa vlastima u skladu sa pravnom materijom, uključujući i vlasti izvan vaše zemlje boravka; u parničnom odeljenju, istrazi i drugim pravnim pitanjima gde su podaci važni. Prikupljamo informacije o vašim aktivnostima na našim uslugama pomoću tehnologija kao što su kolačići, uključujući kolačiće nezavisnih proizvođača, JavaScript kôd, HTML 5 baza podataka i datoteke evidencije servera. Ove informacije se automatski generišu i mogu se kombinovati sa ličnim informacijama o vama. IP adresa može biti identifikovana i evidentirana automatski u datotekama evidencije servera svaki put kada korisnik pristupi uslugama, zajedno sa vremenom posete i posećenih stranica. Prikupljanje IP adresa je standardna praksa i automatski se radi na mnogim Veb lokacijama, aplikacijama i drugim uslugama. Mi koristimo IP adrese za potrebe kao što su izračunavanje nivoa upotrebe usluga, pomaganje dijagnostikovanja problema sa serverom i administriranje usluga. Mi ne prikupljamo niti objavljujemo informacije od dece mlađe od 13 godina, u skladu sa zakonima kojima se štiti privatnost dece. Preduzimamo razumne mere predostrožnosti da zaštitimo lične informacije koje se prenose između posetilaca i usluga i ličnih informacija uskladištenih na našem veb sajtu. Nažalost, nijedan metod prenosa ili skladištenja podataka ne može garantovati da bude 100% osiguran. Kao rezultat toga, iako težimo zaštiti vaših ličnih informacija, ne možemo osigurati bezbednost svih informacija koje nam prenesete ili u vezi sa lokacijom.

Ova smernica za privatnost važi za sve proizvode i usluge koje pružamo i određuje kako možemo da prikupljamo, koristimo i otkrivamo informacije koje se odnose na korisnike lokacija. Naše usluge i proizvode možete koristiti preko mobilnog uređaja putem mobilnih aplikacija ili Internet optimizovanih Veb lokacija.

—Kolekcija informacija

Vaša privatnost nam je važna i preduzimamo korake da obezbedimo da ne prikupljamo više informacija od vas nego što je potrebno da vam pružimo naše usluge i da zaštitimo vaš nalog. Informacije koje uključuju, ali ne ograničavajući se na, korisničko ime, adresu, broj telefona, broj faksa, e-adresu, pol, datum i godinu rođenja itd ("informacije") mogu se prikupljati u vreme registracije korisnika na lokacijama.

U vezi sa svim uslugama transakcije i plaćanja koje pružamo na lokacijama, informacije, uključujući ali ne ograničavajući se na informacije o plaćanju i isporuci, informacije o praćenju se mogu prikupljati, između ostalog, da bi olakšali prodaju i kupovinu, kao i formiranje cene proizvoda ili usluga na koje se vrši transakcije koje se nalaze na lokacijama.

Beleže se i zadržavaju detalji aktivnosti korisnika na lokacijama. Informacije koje se odnose na takve transakcije (uključujući, ali ne i ograničene na, tipove i specifikacije robe, informacije o cenama i isporukama, sve podatke o trgovinskom sporu i informacijama koje nam pružaju u tom sporu, transakcije prodaje i kupovine) se prikupljaju da bi olakšale obavljanje kupovine i prodaje preko lokacija.

Zapisivanjem i zadržavajući zapise o kupovini i pregledanju korisnika na našoj platformi se ne ograničava na IP adrese, obrasce pregledanja i obrasce ponašanja kupaca. Pored toga, mi prikupljamo statističke informacije o lokacijama i posetiocima na lokacijama koje uključuju, ali ne ograničavajući se na, IP adrese, softver pregledača, operativne sisteme, atribute softvera i hardvera, prikazane stranice, broj sesija i jedinstvene posetioce.

Kada posetioci ostave komentare na lokaciji prikupljamo podatke prikazane u obrascu "Komentari", kao i IP adresu gosta i korisničkog agenta pregledača da bi pomogli u otkrivanju bezvredne pošte. U gravatar usluzi možete obezbediti anonimni znak koji je kreirana iz vaše e-adrese (koji se naziva i hash). Pravila o privatnosti za gravatara su dostupna ovde: https://automattic.com/Privacy/. Nakon odobravanja komentara, slika profila će biti vidljiva javnosti u kontekstu komentara.

Ako otpremate slike na Veb lokaciju, trebalo bi da izbegnete otpremanje slika sa ugrađenim podacima o lokacijama (EXIF GPS). Posetioci Veb lokacije mogu da preuzmu i izdvoje sve podatke o lokaciji sa slika na Veb lokaciji.

—Korišćenje ličnih podataka

Ako nam obezbedite lične podatke, smatraće se da ste nas ovlastili da prikupljamo, zadržimo i koristimo te lične podatke za verifikaciju identiteta; verifikacija vaše podobnosti za registrovanje kao korisnika lokacija; obradu registracije kao korisnika, pružanjem identificionog ID-a za Veb lokacije i održavanjem i upravljanjem registracijom; pružanje usluga korisničkog servisa i odgovaranje na upite, povratne informacije, tvrdnje ili nesuglasice; obavljanje istraživanja ili statističkih analiza radi poboljšanja sadržaja i rasporeda lokacija, radi poboljšanja ponuda proizvoda i usluga i za marketing i promotivne svrhe; ako treba da dobijemo vaš pristanak u takvom obliku kao što se može zahtevati u skladu sa važećim zakonom, možemo koristiti vaše ime, broj telefona, stambenu adresu, e-adresu, broj faksa i druge podatke za obezbeđivanje obaveštenja, anketa, obaveštenja o proizvodu, komunikacija i drugi marketing materijal koji se odnosi na robu i usluge koje mi nudimo na lokacijama.

—Otkrivanje ličnih podataka

Slažete se da možemo da otkrijemo i prebacimo vaše lične podatke na dobavljače usluga koje angažujemo mi i/ili druga povezana preduzeća kako bi nam pomogli u pružanju usluga ka Vama. Ovi dobavljači usluga su nam pod službom poverljivosti i dozvoljeno im je samo da koriste vaše lične podatke u vezi sa nama, a ne iz sopstvenih razloga. Kada je potrebno, takođe možemo da otkrijemo i prenesemo vaše lične podatke našim profesionalnim savetnicima, kriminalističkim agencijama, osiguranjima, vlastima i regulatorima i drugim organizacijama u neke svrhe u skladu sa zakonom.

Sve dobrovoljno date informacije mogu da budu javno dostupne na lokacijama i samim tim može im pristupiti bilo koji korisnik interneta. Svaki dobrovoljni podatak koji nam saopštite postaje javna informacija i vi se odričete svih vlasničkih prava (uključujući, ali ne ograničavajući se na prava poverljivosti i autorskih prava) u takvim informacijama. Trebalo bi da budete oprezni kada odlučite da dodate ili date lične ili privatne informacije u dobrovoljne informacije koje nam prosledite. Informacije o vašem nalogu možemo deliti sa bankama ili dobavljačima da bismo omogućili dovršenja vaših transakcija na lokacijama. Iako smo mi u toku i u vezi sa tehnologijom i internom procedurom da bi informacije o vašem korisničkom nalogu i drugi lični podaci bili bezbedni od uljeza, ne postoji garancija da takva tehnologija ili procedure mogu eliminisati sve rizike od krađe, gubitka ili zloupotrebe. Možemo da pružimo statističke informacije trećim licima, ali kada to uradimo, mi ne pružamo lične informacije bez vaše dozvole.

Uspostavili smo odnose sa drugim internet stranama da vam ponudimo korist od proizvoda i usluga koje ne nudimo. Pružamo vam pristup ovim drugim strankama i njihovim Veb lokacijama pomoću hiperveza ka ovim lokacijama sa lokacija ili preko ponude "kobrendiranih" lokacija u kojima i mi i druge strane delimo isti uniformisani lokator, ime domena ili stranice unutar imena domena na internetu. U nekim slučajevima će možda biti potrebno da prosledite lične informacije da biste registrovali ili primenili zahteve za proizvode ili usluge koje obezbeđuju treća lica ili partneri. Ova smernica za privatnost se ne primenjuje na ove lokacije nezavisnih proizvođača ili na kobrendirane lokacije. Smernice privatnosti drugih stranaka mogu se razlikovati od naših i mi nemamo kontrolu nad informacijama koje prosledite tim trećim licima. Trebalo bi da pročitate relevantne smernice za privatnost za te lokacije na nezavisnim lokacijama i kobrendirane lokacije pre nego što odgovarate na ponude, proizvode ili usluge koje su reklamirale te stranke.

Prema važećim zakonima, imate pravo na pristup ličnim informacijama koje smo imali i da biste zatražili korekciju informacija. U skladu sa važećim zakonima, zadržamo pravo da vam naplaćujemo razumnu naknadu za obradu bilo kakvog pristupa podacima ili zahteva za ispravku.

—Politika “kolačića”

trznicentar9402.com ("mi", "mi", "BINIS ALPHA" ili "naš") koristi kolačiće. Korišćenjem usluge, pristajete na korišćenje kolačića. Smernice za kolačiće objašnjavaju šta su kolačići, kako koristimo kolačiće, kako treća lica sa kojima možemo da budemo partneri mogu da koriste kolačiće na usluzi, vaše izbore u vezi sa kolačićima i više informacija o kolačićima.

Koristimo "kolačiće" da bismo uskladištili određene informacije o vama i pratili vaše posete lokacijama. Nije uobičajeno da Veb lokacije koriste kolačiće za poboljšanje identifikacije svojih korisnika. "Cookie" je mala količina podataka koja se šalje u pregledač i skladišti na čvrstom disku računara. Kolačić se može poslati na čvrsti disk računara samo ako pristupate lokacijama pomoću računara. Ako ne deaktivirate ili izbrišete kolačiće, svaki put kada koristite isti računar za pristup lokacijama, Veb serveri će biti obavešteni o vašoj poseti lokacijama i na kraju možemo imati znanje o vašoj poseti i šablonu vaše upotrebe. Obično koristimo kolačiće da bismo vas identifikovali i omogućili da pristupate informacijama o registraciji ili informacijama o nalogu, tako da ne morate ponovo da ga unosite; prikupimo statističke informacije o korišćenju od strane korisnika; za istraživanje obrazaca posete i pomaže u oglasima na osnovu korisničkih interesa; pomažu našim partnerima da prate posete korisnika na lokacijama i obrađuju naloge; i pratiti napredak i učešće u unapređenjima.

Možete utvrditi da li će i kako biti prihvaćen kolačić konfigurisanjem pregledača koji je instaliran na računaru koji koristite za pristup lokacijama. Ako odaberete, možete da promenite te konfiguracije. Postavljanjem vaših željenih postavki u pregledač, možete prihvatiti sve kolačiće ili možete odabrati da budete obavešteni kada se kolačić pošalje ili možete odabrati da odbijete sve kolačiće. Ako odbijete sve kolačiće ako u pregledaču izaberete funkciju koja onemogućava kolačiće, možda će biti potrebno da često ponovo unosite informacije na lokacije i da određene funkcije lokacija mogu biti nedostupne.

Za registrovane korisnike lokacija, vaše informacije o registraciji i informacije o nalogu mogu se pregledati i uređivati putem vašeg naloga, koji je zaštićen lozinkom. Preporučujemo da nikome ne otkrijete vašu lozinku. Naše osoblje vam nikada neće tražiti lozinku, neće vas bez potrebe telefonski pozivati i neće vam slati bezvrednu e-poštu. Ako računar delite sa drugima, ne bi trebalo da odaberete da sačuvate informacije o prijavljivanju (npr. korisnički ID i lozinka) na tom deljenom računaru. Ne zaboravite da se odjavite sa naloga i zatvorite prozor pregledača kada završite sesiju.

Ako ostavite komentar na našem sajtu, možete se odlučiti da sačuvate svoje ime, e-adresu i Veb lokaciju u kolačićima. Ovo je za vašu pogodnost tako da ne morate ponovo da popunjavate svoje detalje kada ostavite drugi komentar. Kolačić može potrajati godinu dana. Ako ostavite komentar, komentar i njegovi metapodaci će se trajno zadržati. To je tako da možemo automatski da prepoznamo i odobravamo sve komentare koji se slede, umesto da ih držamo u redosledu moderacije.

Za korisnike koji se registruju na našoj Veb lokaciji, takođe se skladište lične informacije koje oni obezbeđuju u svom korisničkom profilu. Svi korisnici mogu da vide, uređuju ili brišu lične informacije u bilo kom trenutku (osim što ne mogu da promene svoje korisničko ime). Administratori Veb lokacija takođe mogu da vide i uređuju te informacije.

Ako imate nalog i ako se prijavite na ovu lokaciju, postavićemo privremeni kolačić da bismo utvrdili da li vaš pregledač prihvata kolačiće. Ovaj Kolačić ne sadrži lične podatke i odbacuje se kada zatvorite pregledač.

Kada se prijavite, takođe ćemo podesiti nekoliko kolačića da biste sačuvali informacije o prijavljivanju i izbore za prikaz ekrana. Prijavljivanje kolačića traju nekoliko dana i kolačići opcije na ekranu traju godinu dana. Ako izaberete "Zapamti me", vaša prijava će biti trajanja određeni period. Ako se odjavite sa naloga, kolačići za prijavljivanje će biti uklonjeni.

Članci na ovoj lokaciji mogu sadržati ugrađeni sadržaj (npr. video zapisi, slike, članci itd.). Ugrađeni sadržaj sa drugih Veb lokacija ponaša se na isti način kao da je posetilac posetio drugu Veb lokaciju.

Ove Veb lokacije mogu da prikupljaju podatke o vama, koriste kolačiće, ugradi dodatno praćenje nezavisnih proizvođača i nadgledaju vašu interakciju sa ugrađenim sadržajem, uključujući praćenje interakcije sa ugrađenim sadržajem ako imate nalog i koji su prijavljeni na taj Sajt.

Ako uređujete ili objavite članak, u pregledaču će biti sačuvan dodatni kolačić. Ovaj kolačić ne sadrži lične podatke i jednostavno ukazuje na identifikator pošte članka koji ste upravo uredili. Ističe posle jednog dana.

Samo bez prenosa podataka preko Interneta ili bilo koje bežične mreže može se garantovati da će vaši podaci biti savršeno bezbedni. Kao rezultat toga, dok mi pokušamo da zaštitimo informacije koje imamo za vas, ne možemo da garantujemo bezbednost bilo kakvih informacija koje nam prenesete i to radite na sopstveni rizik.

Sve promene Politike privatnosti menjamo isključivo mi i niko drugi u naše ime. Sve promene se objavljuju na našim veb lokacijama. Kada se objave na lokacijama, nove smernice za privatnost su odmah efektivne. Slažete se da sve informacije koje imamo o vama (kao što je opisano u ovoj politici privatnosti i da li su prikupljene pre ili nakon što su nove smernice privatnosti postale efektivne) biće upravljane najnovijom verzijom Politike privatnosti.

—Šta su kolačići

Kolačići su mali delovi teksta koje vaš Veb pregledač šalje Veb lokaciji koju posećujete. Datoteka kolačića se skladišti u Veb pregledaču i omogućava usluzi ili nezavisnom korisniku da vas prepozna i da vam sledeća poseta bude lakša i da vam usluga bude korisnija. Kolačići mogu biti "postojani" ili "sesija" Kolačići.

—Kako trznicentar9402.com koristi kolačiće

Kada koristite uslugu i pristupate njoj, možemo da postavimo više datoteka kolačića u Veb pregledaču. Kolačiće koristimo u sledeće svrhe: da bi smo omogućili određene funkcije usluge, obezbedili analizu, za skladištenje vaših poželjnih postavki, da bi smo omogućili isporuku reklama, uključujući ponašanje reklama. Mi koristimo i sesije i postojane kolačiće na usluzi i koristimo različite tipove kolačića za pokretanje usluge kao što su suštinski kolačići. Možemo da koristimo suštinske kolačiće da bismo potvrdili autentičnost korisnika i sprečili lažno korišćenje korisničkih naloga. Takođe, možemo da koristimo različite kolačiće nezavisnih proizvođača za izveštavanje o statistici korišćenja usluge, dostavljam reklame i usluge, itd.

—Koji je vaš izbor u vezi kolačića

Ako želite da izbrišete kolačiće ili uputite Veb pregledač da izbriše ili odbije kolačiće, posetite stranice pomoći Veb pregledača. Međutim, imajte u vidu da ako izbrišete kolačiće ili odbijete da ih prihvatite, možda nećete moći da koristite sve funkcije koje nudimo, možda nećete moći da skladištite željene opcije, a neke od naših stranica možda neće biti ispravno prikazane.

Ako imate nalog na ovoj lokaciji ili imate ostavljenih komentara, možete zatražiti da izbrišemo sve lične podatke koje imamo o vama. Ovo ne uključuje podatke koje smo obavezni da zadržamo za administrativne, pravne ili bezbednosne svrhe.

—Gde možete pronaći više informacija o kolačićima

Možete saznati više o kolačićima i sledećim Veb lokacijama nezavisnih proizvođača:

Mrežna reklamna inicijativa: https://vvv.netvorkadvertising.org/

  •  

Tip kolačića

Svrha

Suštinska operativna

Ovi kolačići su neophodni da bi nam dozvolili da operišemo uslugu kao što ste zahtevali. Na primer, omogućavaju nam da prepoznamo koji tip pretplatnika ste, a zatim u skladu sa uslugama pružamo te usluge.

Performanse/Analitika

Ove kolačiće koristimo za analizu načina pristupa servisu, korišćenja ili izvršavanja. Ove informacije koristimo za održavanje, rad i konstantno poboljšanje usluge. Takođe, možemo da dobijemo informacije iz naših novosti o e-pošti, da bismo saznali da li ste vi otvorili ili prosledili bilten ili kliknuli na neki od sadržaja. Ova informacija nam govori o efektivnosti našeg biltena i pomaže nam da obezbedimo informacije koje su vam interesantne.

Funkcionalna

Ovi kolačići nam dozvollavaju da operišemo određene funkcije usluge u skladu sa izborima koje pravite. Ovi kolačići znače da kada nastavite da koristite ili se vratite na uslugu, možemo da vam obezbedimo naše usluge kao što ste tražili da budu obezbeđeni, kao što je poznavanje korisničkog imena, sećajući se kako ste prilagodili naše usluge (na primer podsećajući vas na muziku u kojoj uživate).

Ciljanje/reklamiranje

Koristimo ove kolačiće da vam služimo reklame koje mogu biti relevantne za vas i vaše interese. Informacije mogu da se koriste i u cilju učestalosti i da nam pomognu da regulišemo reklame koje primate i izmerimo njihovu efikasnost.

Treća strana

Našim poslovnim partnerima možemo dozvoliti da koriste kolačiće u usluzi u iste svrhe identifikovanih iznad. Takođe možemo da koristimo dobavljače usluga koji rade u našem interesu da bismo koristili kolačiće u svrhe identifikovanim iznad.

Oglasi

Mi radimo sa Veb izdavačima, reklamnim mrežama i dobavljačima usluga da isporuče reklame na drugim Veb lokacijama. Kolačići se mogu koristiti za služenje oglasa koji mogu biti važni za vas i vaše interese na drugim Veb lokacijama i da biste regulisali reklame koje primate i izmerili njihovu efikasnost.

Termini i uslovi korišćenja veb sajta sa mobilne telefonije

Ovo su naši mobilni uslovi i uslovi korišćenja ("mobilni termini"). Korišćenjem mobilne telefonije, prihvatate i pristajete da budete vezani ovim ugovorom, uslovima mobilne telefonije, odredbama i uslovima ("termini"), kao i u okviru uslova, smernica za privatnost (zajedno, "sporazumi"). Vaša stalna upotreba mobilne službe uslovljena je vašom usaglašenosti sa uslovima mobilne telefonije. Osim ako nije drugačije navedeno, svi definisani uslovi korišćeni u ovim uslovima za mobilnu telefoniju imaju isto značenje koje im je dato u uslovima.

Razumete i slažete se da BINIS ALPHA nema obavezu da održava, podržava, nadograđuje ili ažurira veb sajt za mobilnu uslugu ili da obezbedi sve ili bilo koji određeni sadržaj putem mobilne usluge.

Povremeno vam možemo ponuditi šansu da učestvujete u nagradnom pitanju, nadmetanju i anketama ("specijalne promocije") preko usluge. Specijalne promocije mogu biti upravljani pravilima i uslovima koji su odvojeni od sporazuma. Ako odredbe i uslovi za posebnu promociju budu neusaglašene sa sporazumima, oni odvojeni uslovi će prevladati.

Vodič za informacije o međunarodnom zahtevu za sprovođenje zakona

Ovaj vodič je namenjen agencijama za sprovođenje zakona van Srbije koji traže korisničke informacije o korisnicima platformi kojima upravlja BINIS ALPHA ("korisničke informacije"). BINIS ALPHA glavne poslovne operacije su zasnovane u Srbiji, iako naše internet strane i određeni proizvodi i usluge mogu biti dostupni i u drugim nadležnostima širom sveta.

Ovaj vodič podleže promenama bez obaveštenja. Ovaj vodič se primenjuje samo na zahteve od agencije za sprovođenje zakona. Ništa u ovom vodiču se ne koristi za stvaranje zakonskih obaveza ili bilo kakvih prava protiv BINIS ALPHA.

BINIS ALPHA shvata da će biti vremena kada će naša pomoć biti neophodna da pomogne agencijama za sprovođenje zakona u učinku njihovih dužnosti.  BINIS ALPHA je posvećen najvišim standardima poslovanja u našim odnosima sa našim korisnicima, kupcima, snabdevačima i poslovnim partnerima.  Trudimo se da budemo dobar primer ponašanja u skladu sa svim važećim zakonima i propisima, dok poštujemo privatnost naših korisnika, kupaca, snabdevača i poslovnih partnera.

BINIS ALPHA neće otkriti ili objaviti korisničke informacije bez važećeg, pravno obavezujućih zahteva (kao što je sudski poziv, nalog za pretres, sudski nalog ili drugi pravni proces) ("zahtev") koji se podnosi na odgovarajućem obrascu kroz odgovarajuće kanale. BINIS ALPHA zadržava svoje pravo da odbaci, u celini ili delimično, zahtev za informacije o korisniku a koji je u sukobu sa zakonima Srbije ili su neprikladni, neetički i nemoralni.

Zahtevi generalno moraju biti prosleđeni kroz različite pravne i/ili diplomatske kanale koje priznaje Srbija. Agencije za sprovođenje zakona moraju da nam obezbede sledeće pre nego što budemo mogli da obradimo bilo koji zahtev: potpisan primerak zahteva; kompletne informacije o kontaktu, uključujući, ali ne ograničavajući se na ime, e-adresu, broj telefona i fizičku adresu; akreditivi za verifikaciju identiteta; detaljne informacije o identifikaciji ciljanih osoba, uključujući sva poznata imena, pseudonime, adrese ulica, e-adrese, brojeve telefona, ID platforme i, ako su primenjivi, relevantni rasporedi i transakcije; detaljan opis zahtevane informacije o korisniku, uključujući vremenski okvir; izjavu o prirodi istraga ili postupaka za koje su potrebne informacije o korisniku; važeći pravni osnov za zahtev. BINIS ALPHA rezerviše sva prava da zahtevaju od bilo koje agencije za sprovođenje zakona da nadoknade troškove nastale usled reagovanja na zahtev.

Obaveštenje o autorskom pravu

BINIS ALPHA poštuje zakone o intelektualnoj imovini. Shodno tome, BINIS ALPHA u skladu sa tim očekuje da i sve strane koje koriste veb lokacije i Servis poštuju autorsko pravo Centra9402. BINIS ALPHA i/ili njegovi partneri su vlasnici sadržaja (uključujući, ali ne ograničavajući se na dizajne, logotipe, šeme boja, grafike, tekst, slike i video zapise) na ovoj Veb lokaciji. Svako neovlašćeno kopiranje, objavljivanje, reprodukcija ili distribucija radova sa autorskim pravima predstavlja kršenje prava vlasnika autorskih prava i samim tim je zabranjeno.

Neautorizovano korišćenje patenata, žigova, oznaka usluga, logotipa, slogana, snimaka ekrana, grafičkih stilova, dizajna, materijala zaštićenih autorskih prava ili bilo kakvih brendiranih karakteristika ("BINIS ALPHA vlasnička imovina") bez predhodne pisane dozvole BINIS ALPHA je strogo zabranjeno. Ako se prava BINIS ALPHA povrede u vezi s bilo kojom vlasničkom imovinom, biće vam naređeno da prekinete takve ilegalne aktivnosti i bićete striktno odgovorni BINIS ALPHA za sve štete (uključujući i troškove advokata) koji bi mogli biti proisteći usled vaših povreda prava.

Ako ste legitimni vlasnik autorskog prava koji veruje da su vaša prava bila kršenja na bilo koji način kroz sadržaj ili usluge koje se obezbeđuju na ovoj Veb lokaciji, obavestite nas na  office@binisalpha.com ili Viber/VhatsApp 381677705063 BINIS ALPHA doo, Stara Pazova, Srbija i mi ćemo odmah primeniti mere za otklanjanje kršenja vašeg autorskog prava.

Ograničenje odgovornosti

Molimo vas primite k znanju da ste obavešteni i savetovani da morate biti sigurni šta želite. Imamo nekoliko tačaka provere da izbegnemo mogućnost nestanka proizvoda iz vaše porudžbine. Artikli iz vaše porudžbine će biti spakovani bez mogućnosti nestanka nekog proizvoda iz pakovanja. Artikli iz vaše porudžbine će vam biti poslati na osnovu vaše porudžbine. Ako vam nedostaju predmeti iz narudžbina, strogo vam savetujemo da proverite sa kurirskom službom. Obratite pažnju da carina može da otvori i proveri paket. Morate nam prijaviti stvar koja nedostaje tako što ćete poslati e-poštom opis stvari koja nedostaje u roku od 24 časa po prijemu narudžbine, a mi ćemo preduzeti sve mere da ispravimo problem. Sve prijave nestalih predmeta, poslate nakon isteka 24 sata, neće biti razmatrani. Proverite čitavu porudžbinu pre popunjavanja zahteva za artikal koji nedostaje, jer samo jedna tvrdnja o nestalim stavkama će biti prihvaćena po kupcu. Nema izuzetaka. Veb lokacija ili njegov vlasnik ne mogu biti odgovorni za oštećenje ili uništavanje robe tokom transporta.

Svi materijali koji se preuzmu ili su na neki drugi način dobijeni preko lokacija korisnici preuzimaju bez garancije i svaki korisnik je isključivo odgovoran za bilo kakvu štetu svog računarskog sistema ili gubitka podataka koji mogu rezultirati preuzimanjem nekog takvog materijala. Nikakav savet ili informacija, bez obzira da li je oralna ili pisana, dobijena od strane bilo kog korisnika ili iz BINIS ALPHA ili sa lokacije nema garanciju, osim ako nije izričito navedena ovde u ovom dokumentu.

Lokacija može da učini Korisniku dostupnim usluge ili proizvode nezavisnih proizvođača. Nijedna garancija se ne daje u vezi sa takvim uslugama ili proizvodima. U svakom slučaju BINIS ALPHA i naši saradnici nisu odgovorni za bilo kakvu uslugu ili proizvode.

Svaki korisnik ovim mora da štiti i čuva BINIS ALPHA, naše partnere, direktore, oficire i zaposlene, od svih gubitaka, tvrdnji, obaveza (uključujući i pravne troškove na punu naknadu štete) koji mogu nastati korišćenjem sajta ili Usluge (uključujući, ali ne ograničavajući se na prikaz informacija o takvim korisnicima na lokaciji) ili kršenja bilo kog pravila i uslova od strane korisnika.

Svaki korisnik ovim dodatnim stavom mora da štiti i čuva BINIS ALPHA, naše partnere, direktore, oficire i zaposlene, od svih gubitaka, oštećenja, potraživanja, obaveza (uključujući zakonske troškove na potpunu nadoknadu) koji se mogu pojaviti, direktno ili kao rezultat bilo kakvih tvrdnji koje su podneli podnosioci žalbe i ili tužbe nezavisnih lica ili druge, treće strane vezane za proizvode ponuđene ili prikazane na lokaciji. Svaki korisnik se dalje slaže da BINIS ALPHA nije odgovoran i neće imati nikakvu odgovornost prema vama, za bilo koji materijal objavljen od strane drugih, uključujući klevetnički, uvredljiv ili nezakonit materijal i da rizik od štete od takvog materijala leži u potpunosti sa svakim korisnikom.

BINIS ALPHA ne sme da bude odgovoran za bilo kakvu posebnu, direktnu, indirektnu, namernu, kažnjivu, slučajnu ili posledičnu štetu ili bilo kakvu štetu koja bude rezultirala bilo kojim od sledećih: nemogućnost korišćenja lokacija ili usluga; svaki defekt robe, uzoraka, podaci, informacije ili usluge kupljene ili dobijene od korisnika ili bilo koje druge, treće lokacije na lokaciji; kršenje prava treće strane, ili zahteva da korisnička proizvodnja, uvoz, izvoz, distribucija, ponuda, prikaz, nabavka, prodaja i/ili upotreba proizvoda ili usluga koje su ponuđene ili prikazane na lokaciji može da prekrši ili može da bude nametnuta narušavanju treće strane; prava nezavisnim pristupom nezavisnih proizvođača podacima ili privatnim informacijama bilo kog korisnika; izjave ili sprovođenje bilo kog korisnika lokacija; bilo kakve stvari koje se tiču usluga koje se javljaju, uključujući nemarnost.

U maksimalnoj meri koja je dozvoljena zakonom, usluga je obezbeđena na osnovu "kakva jeste" i "kako je dostupna", a BINIS ALPHA ovim izričito daje odricanje od svih garancija, eksplicitno ili implicitno, uključujući, ali se ne ograničava ni na kakve garancije stanja, kvaliteta, izdržljivost, performanse, tačnost, pouzdanost, prodaju ili podesnost za određenu svrhu. Sve takve garancije, izjave, uslovi, odredbe su ovim isključeni. BINIS ALPHA ne daje nikakve potvrde o validnosti, preciznosti, pouzdanosti, kvalitetu i stabilnosti, kao ni potpunost bilo kakvih informacija koje se nalaze na lokaciji ili preko nje.

Bilo koji materijal preuzet ili na neki drugi način dobijen putem korišćenja usluge se radi na isključivo diskrecionom riziku svakog člana, a svaki član je isključivo odgovoran za bilo kakve štete na kompjuterskom sistemu ili gubitak podataka koji rezultira preuzimanjem nekog takvog materijala.

Ni pod kojim okolnostima BINIS ALPHA nije odgovoran za odlaganje ili neuspeh u uslugama koji je direktno ili indirektno nastao od akata prirode, snaga ili uzroka izvan svoje kontrole, uključujući bez ograničenja, kvalitet internet konekcije, računar, telekomunikacije ili bilo koja druga otkazivanja opreme, nedostatak električne energije, štrajkovi, problemi sa radom, neredi, pobune, građanske smetnje, nestašice materijala ili radne snage, požari, poplave, oluje, eksplozije, Božja dela, Viša sila, rat, vladini poslovi, narudžbine domaćih ili stranih sudova ili tribunala ili učinka treće strane. BINIS ALPHA nije odgovoran za bilo kakvu posebnu, direktnu, indirektnu, slučajnu ili posledičnu štetu ili bilo kakvu štetu koja bude obuhvatila, ali se ne ograničava na štetu za gubitak profita ili ušteđevine, prekid poslovanja, gubitak informacija.

BINIS ALPHA će napraviti razumne napore kako bi usluga bila operativna. Međutim, neke tehničke poteškoće ili održavanje mogu, s vremena na vreme, rezultirati privremenim prekidima. BINIS ALPHA zadržava pravo, periodično i u bilo kom trenutku, da modifikuje ili prekida, privremeno ili trajno, funkcije i usluge, bez obaveštenja, sve bez odgovornosti za bilo kakav prekid, izmenu ili prekid usluge ili bilo koje funkcije ili stavke. Razumete i slažete se da BINIS ALPHA nema obavezu da održava, podržava, modernizuje ili ažurira uslugu ili da obezbedi sve ili bilo koji određeni sadržaj preko usluge.

Ako živite u zemlji koja je deo Evropske unije i kupili ste proizvod na mreži, imate pravo da promenite svoje mišljenje i primite pun povraćaj novca u roku od 14 dana kupovine ("period hlađenja"), ali samo ako niste počeli da trošite uslugu ili proizvod i ako niste otvorili transportni paket. BINIS ALPHA može da promeni cenu za proizvode s vremena na vreme bez prethodnog obaveštenja.

Ovi uslovi će i dalje biti primenjeni na vas dok ne budete obrisali nalog bilo vi ili BINIS ALPHA. BINIS ALPHA može da prekine uslove ili suspenduje vaš pristup usluzi u bilo kom trenutku, uključujući i u slučaju sumnjive neovlašćene upotrebe usluge ili neusaglašenosti sa uslovima. Ako ste vi ili BINIS ALPHA prekinuli uslove, ili ako BINIS ALPHA suspenduje pristup usluzi, slažete se da BINIS ALPHA neće imati nikakvu obavezu ili odgovornost prema vama.

Mi nastojimo da obezbedimo najbolje usluge koje možemo, ali vi razumete i slažete se da je usluga obezbeđena "kakva jeste", bez izričitih ili podrazumevanih garancija ili uslova bilo koje vrste. Uslugu koristite na sopstveni rizik. BINIS ALPHA se odriče davanja bilo kakvih garancija ili uslova za prodaju, prikladno za određenu namenu. Pored toga, BINIS ALPHA ne garantuje, ne odobrava, ne garantuje i ne preuzima odgovornost za bilo koju aplikaciju trećeg lica, sadržaj aplikacije nezavisnog proizvođača, sadržaj korisnika ili bilo koju drugu reklamiranu stvar ili uslugu koju nudi treća strana ili preko usluge ili nekom hiperpovezanom sajtu, ili istaknute u bilo kojoj reklamnoj ili nekoj drugoj kampanji. Vi razumete i slažete se da BINIS ALPHA nije odgovoran za bilo kakvu transakciju između vas i nezavisnih dobavljača usluga ili proizvoda nezavisnih proizvođača ili usluga koje se reklamirala na ili preko usluge. Kao i sa bilo kojom kupovinom proizvoda ili usluge kroz bilo koji medijum ili u bilo kom okruženju, trebalo bi da koristite svoju procenu i opreznost. Neki aspekti ovog odeljka možda neće biti primenjeni u nekim zakonodavstvima. Vi se slažete da je, u meri koja je dozvoljena važećim zakonom, vaš jedini i ekskluzivni lek za bilo kakve probleme ili nezadovoljstvo uz uslugu da prestanete da koristite uslugu.

U najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, ni u jednom slučaju BINIS ALPHA, njeni oficiri, deoničari, zaposleni, agenti, direktori, podružnice, partneri, naslednici, izdavaci, dobavljači ili izdavači neće biti odgovorni za bilo koja indirektna, posebna, slučajna, kaznena, ili posledična (uključujući gubitak upotrebe, podataka, poslovne ili zarade) oštećenja, proistekla iz upotrebe ili nemogućnosti korišćenja usluge, aplikacija nezavisnih proizvođača ili sadržaja aplikacije nezavisnog proizvođača, bez obzira na pravnu teoriju, bez obzira na to da li je BINIS ALPHA upozoren na mogućnost te štete, ili je BINIS ALPHA vas upozorio na mogućnost štete; agregatna odgovornost za sve tvrdnje vezane za uslugu, aplikacije nezavisnih proizvođača ili sadržaj aplikacije nezavisnog proizvođača.

Ovi dogovori predstavljaju sve uslove i uslove koji su saglasni između vas i BINIS ALPHA i zamenjuje sve prethodne sporazume u vezi sa temom tih sporazuma, bilo da su pisani ili oralni. Sve dodatne ili različite odredbe ili uslovi u vezi sa temom ugovora u bilo kojoj pisanoj ili oralnoj komunikaciji od vas do BINIS ALPHA su nevažeći. Vi ppotpisujete da niste prihvatili sporazume koji se oslanjaju na bilo koje oralne ili pisane predstave koje su napravljene od strane BINIS ALPHA a koji nisu sadržani u sporazumima u ovom celokupnom dokumentu.

Ovi sporazumi podležu zakonima Srbije, bez obzira na izbor ili sukob zakonskih principa. Dalje, vi i BINIS ALPHA prihvatate ekskluzivnu nadležnost sudova Srbije da otklonite bilo kakav spor, zahtev ili kontroverzu koja se pojavljuje u vezi sa tim sporazumima. Ako ste korisnik iz Sjedinjenih Američkih Država, ovo se odnosi i na vas. Korisnik i BINIS ALPHA se slažu da svako može da donese tvrdnje protiv druge samo u sopstvenom individualnom kapacitetu, a ne kao član klase ili u bilo kom reprezentativnom kapacitetu ili postupku. Dalje, nijedan arbitar neće konsolidovati tvrdnje drugih osoba svojim tvrdnjama.

—sila

Ni u kom slučaju neće BINIS ALPHA biti odgovoran za bilo kakvo odlaganje ili neuspeh ili prekid sadržaja ili usluga koje se isporučuju direktno ili indirektno usled dejstva prirodnih nepogoda, uključujući bez ograničenja: otkazivanja interneta, kompjutera, telekomunikacija ili drugih otkazivanja opreme, propusta električne energije, štrajkova, nereda, pobune, građanska poremećaja, problemi sa radom ili materijali, požari, poplave, oluje, eksplozije, Božje postupke, ratne, vladine akcije, naređenja domaćih ili stranih sudova ili tribunala ili bez učinka treće strane.

Razno

Vaša porudžbina, proizvodi se ne mogu zameniti bez vaše dozvole. Ne postoji način da se prime neke zamenjene stavke. Naša politika porudžbina je sledeća. Slike informativnog karaktera smo postavili samo za proizvode koje naši partneri imaju na zalihama u magacinima i za predmete koje mi pravimo po porudžbini. Jednom dnevno proveravamo sve predmete sa našim partnerima. Ako se proizvod proda od strane našeg partnera, a više ne postoji u magacinu, slika tog proizvoda će biti uklonjena iz prodavnice ili će biti napisana "rasprodata". Kada naručite, odmah šaljemo poruku našem partneru i stavimo proizvod u "Čekaj" mod. Nakon što dobijemo vašu plaćenu porudžbinu, poslaćemo vam šta ste naručili. Međutim, ako, i kažemo, ako se ovi proizvodi prodaju u vremenu između vaše porudžbine i naše poruke našem partneru (stvarno mala šansa za to), mi ćemo vam poslati e-mail sa ponudom još jednog sličnog proizvoda sa kreditima za kupce u našoj prodavnici na mreži. Ako ne želite još jedan ili sličan proizvod, mi ćemo platiti iznos vašeg plaćenog naloga, ali umanjeno za proviziju banke ili drugih naknada za transfer novca. Da biste pokrili deo bankarskih naknada, daćemo vam specijalan popust za sledeću narudžbinu.

Neki proizvodi sa atributom "brzo se prodaju" imaju napomenu o tome gde vam savetujemo da prvo proverite stavku pre nego što platite ovu stavku. Proizvodi sa atributom "ručni rad" uglavnom nisu 100% tačni kao na fotografiji u prodavnici, ali preko 90% proizvoda je kao na fotografiji. Boja, model, dimenzije su iste. Međutim, neki detalji (pozicija boja ili položaj podstavki) mogu biti neznatno premešteni sa strane.

Sva ova pravila i uslovi namenjeni su korisnicima i kupcima da bi mi zaštitili poslovanje i umanjili odnos lažnih porudžbina, lažnih refundacija, lažnih naplata i korišćenje ukradenih kreditnih kartica. Hvala na razumevanju.

—obaveštenja

Čitav dokument je punovažan objavljivanjem na lokacije koja je javno dostupna bez nadoknade. Korisnik se smatra obaveštenim odmah po postavljanju ovog obaveštenja na veb lokaciju kojoj se javno može pristupiti bez naplate.

—prava intelektualne svojine

BINIS ALPHA je jedini vlasnik ili zakoniti naslednik svih prava na veb servisu. Servis je otelotvorenje poslovnih tajni i prava intelektualne svojine zaštićena zakonom. Sva titula, vlasništvo i prava intelektualne svojine u servisu ostaju kod BINIS ALPHA ili njenih filijala. Sva prava Centra9402 koja nisu na drugi način opisana su pod ovim dokumentom rezervisana. "BINIS ALPHA", "tillystoreline.com" i "Srodne ikone" i "logotipi" su registrovani zaštitni žigovi ili zaštitni žigovi i znakovi usluge BINIS ALPHA i zaštićeni su pod važećim autorskim pravima, žigom i drugim zakonima vezanim za vlasnička prava. Neovlašćeno kopiranje, modifikacija, upotreba ili objavljivanje ovih oznaka je strogo zabranjeno.

Istaknute cene su naknada za vreme, napor i potrošni materijal koji se koriste za kreiranje vaših prilagođenih slika za torte, mafine, lizalice, popse, kolačiće, printanih i tekstualnih kartonskih topera i stikera, akrilnih topera i kapkejk omotača. Ne prodajemo slike u digitalnom obliku. Sve objavljenje slike su informativnog karaktera. Sve karakterne slike u digitalnom obliku korišćene u prilagođenom dizajnu su apsolutno besplatne i nisu predmet prodaje. Ne tvrdimo vlasništvo nad likovima ili slikama koje se koriste u vašim prilagođenim slikama, oni pripadaju njihovim vlasnicima autorskih prava i distribuiraju ih samo ovlašćeni dileri. Ove slike su dozvoljene za jednokratnu ličnu upotrebu prema doktrini prodaje. Ne mogu da se preprodaju iz bilo kog razloga. Imajte na umu da plaćate naše usluge, materijal (repromaterijal, podlogu, boju, pakovanje) i vreme provedeno u projektovanju vaše slike ili sličice koja je dozvoljena za jednokratnu ličnu upotrebu. Ove digitalne slike nisu licencirani proizvod; sve slike karaktera su besplatne i ne prodaju se. Ne prodajemo ili tvrdimo vlasništvo nad grafičkim likom, grafikom, slikama.

—Generalno 

Ovaj ugovor i uslovi korišćenja čine celokupan ugovor između člana i BINIS ALPHA u odnosu usluge, što zamenjuje bilo koji prethodni pisani ili usmeni sporazum u odnosu na istu temu. BINIS ALPHA i član su nezavisni preduzimači, a nijedna agencija, partnerstvo, zajedničko preduzeće, zaposleni-poslodavac ili franchiser-franchier odnos nisu kreirani ovim ugovorom. Naslovi su samo kao referenca i ni na koji način ne definišu, ograničavaju, konstruišu ili opisuju opseg ili obim takvog odeljka. BINIS ALPHA ima pravo na dodeljivanje ovog ugovora (uključujući sva svoja prava, titule, beneficije, interese i obaveze i dužnosti u ovom sporazumu) bilo kojoj osobi ili entitetu (uključujući sve podružnice). Član ne može da dodeljuje, u celini ili deo, ovaj ugovor bilo kojoj osobi ili entitetu.

Ovaj ugovor se upravlja zakonima Republike Srbije. Stranke ovim sporazumom podpadaju pod isključivu nadležnosti srpskih sudova. Ako postoji neusaglašenost između verzije Engleske i druge jezičke verzije ovog ugovora, osim verzije srpskog jezika, Engleska verzija će prevladati. Ako postoji sukob između srpske verzije i druge jezičke verzije ovog ugovora, srpska verzija će prevladati.

Ovi sporazumi podležu zakonima Srbije, bez obzira na izbor ili sukob zakonskih principa. Dalje, vi i BINIS ALPHA pristajete na isključivu nadležnost sudova Srbije da otklonite bilo kakav spor, zahtev ili kontroverzu koja se pojavljuje u vezi sa tim sporazumima. Ako ste korisnik iz Sjedinjenih Američkih Država, EU ili bilo koje druge države, obaveznost zakona o arbitraži u pravilima i uslovima takođe važe i za vas, zato ih pažljivo pročitajte. Naša poštanska adresa je: BINIS ALPHA doo, Svetosavska 96, 22300 Stara Pazova, Srbija.

Copyright © 2021 BINIS ALPHA doo. Sva prava zadržana. BINIS ALPHA doo, 22300 Stara Pazova, Srbija